DANH MỤC

Ô tô, xe máy được phép chạy vượt tốc độ 10km

Lượt xem: 503 - Ngày: 22/10/2015
Đây là nội dung của Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Theo Dự thảo Thông tư này, ô tô và xe máy sẽ được lưu thông với tốc độ cao hơn 10km so với quy định hiện hành.
Thông tư này được điều chỉnh để thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT năm 2009. Tốc độ điều chỉnh được áp dụng khi các phương tiện tham gia giao thông trên đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên. Đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có 1 làn xe cơ giới.
Quy định này áp dụng đối với tốc độ tối đa của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe cơ giới khi tham gia giao thông đường bộ trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo qui định của pháp luật.
Các phương tiện khi tham gia giao thông được tăng tốc vượt tốc độ tối đa 10km

Các phương tiện khi tham gia giao thông được tăng tốc vượt tốc độ tối đa 10km

CÁC TIN LIÊN QUAN